Linky na vytlačovanie vnútornej gumy

Dvojitý rollerhead so štvorvalcovým kalandrom zmenšuje celkovú dĺžku linky. Zabezpečuje vysokú kvalitu výroby dublovaním dvoch komponentov za tepla hneď za kalandrom. Samostatné zamykanie hláv zabraňuje deformáciám z kalandra, zvyšuje bezpečnosť a presnosť výroby a zároveň predlžuje životnosť extrúderov a závitoviek.

Linky na vytlačovanie vnútornej gumy

Dvojitý rollerhead so štvorvalcovým kalandrom zmenšuje celkovú stavanú dĺžku linky. Zabezpečuje vysokú kvalitu výroby dublovaním dvoch komponentov za tepla hneď za kalandrom. Samostatné zamykanie hláv zabraňuje deformáciám z kalandra, zvyšuje bezpečnosť a presnosť výroby a zároveň predlžuje životnosť extrúderov a závitoviek.
Inner Linner
Dual roller head

Dvojitá hlava rollerheadu s extrúdermi ustavená na spoločnom pohyblivom ráme

Thickness and width measuring unit

Zariadenie na meranie hrúbky a šírky

Assembly unit with auto centering

Montážna jednotka s automatickým centrovaním

Air tunnel cooling

Tunelová chladička

Drum cooling

Bubnová chladička

DOPYT