Linky pre špirálové nanášanie profilov

Komplexná variabilita výroby behúňov alebo bočníc pre radiálne alebo diagonálne plášte prostredníctvom 3-osovej riadenej hlavy umiestnenej na závesnej konštrukcii. Ergonomické pracovné prostredie pre jeden alebo viac navíjacích bubnov. Použitie 1, 2 alebo 3 rozličných zmesí za tepla alebo za studena. Jednoduché nastavenie, vysoká rýchlosť prevádzky, softvér pre aplikáciu pásika. Prevádzka bez pripojenia s navíjajúcim bubnom alebo online navíjanie na konfekčný stroj. Aplikácia pásika za tepla alebo za studena.

Linky pre špirálové nanášanie profilov

Komplexná variabilita výroby behúňov a bočníc pre radiálne alebo diagonálne plášte prostredníctvom 3-osovej riadenej hlavy umiestnenej na závesnej konštrukcii. Ergonomické pracovné prostredie pre jeden alebo viac bubnov navíjania. Aplikácia 1, 2 alebo 3 rozličných zmesí za tepla alebo za studena. Jednoduché nastavenie receptov, vysoká rýchlosť prevádzky, softvér pre aplikáciu pásika. Prevádzka bez pripojenia s navíjajúcim bubnom alebo online navíjanie konfekčného stroja. Aplikácia pásika za tepla alebo za studena.

Single compound application
Multi compound application

Kompletný výrobný systém. Jednoduché a viacnásobné využitie zmesi s naložením kostry, vážením a perforáciou profilu

Three compounds application

Použitie troch zmesí (spodný behúň, vrchný behúň, bočnica) so systémom výmeny pásika počas navíjania pri zmene zmesi.

3-axis precise positioning system

3-osový presný polohovací systém závesnej konštrukcie

application head

Technológii prispôsobený dizajn nanášacieho zariadenia

control systems

Rozličné riadiace systémy s užívateľsky príjemným ovládaním

simulation software

Softvérové riešenia podľa požiadaviek zákazníka pre tvorbu receptov

Precisely wound profile

Presne navinutý profil