Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

Co-extrúzia

Najnovšie technológie

Co-extrúznych hláv

  • Presné riadenie vytlačovania
  • Vyššia kapacita prenosu tepla
  • Úspora energie
  • Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
APLIKÁCIE:
TREAD LINES
SIDEWALL LINES
COMBI LINES

Co-extrúzne linky sú určené hlavne pre výrobu bočníc a behúňov pre motocyklové, osobné, ľahké nákladné, nákladné, autobusové, poľnohospodárske, priemyselné, pozemné a letecké pneumatiky. V závislosti od konštrukcie pneumatiky, KONŠTRUKTA-TireTech ponúka vytlačovacie linky Duplex, Triplex, Quadroplex, Pentaplex ako aj Hexaplex.

V súčasnosti je digitalizácia kľúčovým faktorom na dosiahnutie najvyššej úrovne efektívnosti strojov. Vďaka nášmu úsiliu v oblasti výskumu a vývoja v posledných rokoch a spolupráci s najväčšími výrobcami pneumatík už dodávame na naše stroje niekoľko digitálnych riešení, ako je monitorovanie stavu zariadení na báze I-O prepojenia, zber a zdieľanie údajov, monitorovanie energie s úspornými režimami, inteligentné HMI na mobilných zariadeniach alebo digitálne dvojča celého stroja, ktoré je nápomocné pri uvádzaní strojov do prevádzky na diaľku, školení operátorov a pracovníkov údržby. Naďalej pracujeme na komplexných digitálnych riešeniach s cieľom zjednodušiť procesy pre našich zákazníkov. Našou silnou stránkou je dodávanie STROJOV S NOVÝMI DIMENZIAMI pre pneumatikársky priemysel a v tejto ceste pokračujeme!

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na vašu správu!
Budeme sa snažiť splniť všetky vaše požiadavky.