Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

Správa o emisiách

Správa o meraní emisií: K2
Správa o meraní emisií: striekáreň a lakovňa
Správa o meraní emisií: K1 - kotolňa K1, K1,K2 - kotolňa K2
Správa o meraní emisií: TOC, TZL
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát o ekologickom zhodnotení
Správa o meraní emisií: striekáreň a lakovňa 2023

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na vašu správu!
Budeme sa snažiť splniť všetky vaše požiadavky.