Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

O nás

KONŠTRUKTA - TireTech

KONŠTRUKTA-TireTech je celosvetovo uznávaný dodávateľ strojného zariadenia pre výrobu automobilových plášťov so špecializáciou na prípravu polotovarov pre výrobu plášťov.

Naše vytlačovacie, strihacie linky a linky pre špirálové nanášanie profilov sme namontovali v 87+ v 35+ krajinách sveta.

HLAVNÉ ZAMERANIE
Naša spoločnosť je zameraná na vývoj a výrobu zariadení s vysokou výrobnou efektivitou a presnosťou, ktoré sú charakteristické úspornými požiadavkami na priestor, nízkymi spotrebami energie a prispôsobivosťou výrobným požiadavkám.
Dodávame nielen zariadenie najvyššej technickej kvality, ale našim zákazníkom poskytujeme optimalizáciu výrobného procesu.
Naše poznatky sa opierajú o 30+ ročnú tradíciu a skúsenosti v strojárskom priemysle a výraznou mierou sú podporované významnými vývojovo-výskumnými aktivitami.

CENTRÁLA
KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

K výstavisku 107/13
911 01 Trenčín, SLOVENSKO

PRODUKTOVÉ A PROJEKTOVÉ RIADENIE
Mladý, ale skúsený tím špecialistov využíva najmodernejšie softvérové vybavenie umožňujúce efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a dodávateľmi.
Dynamický tím projektových manažérov zabezpečuje komunikáciu a podporu pri spracovávaní podkladov pre zákazníka ako aj riadenie projektov.

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ CENTRUM
Výskumno-vývojové centrum predstavuje jedinečnú príležitosť pre skúšanie nových poznatkov v oblasti vývoja strojných zariadení už viac ako 10 rokov, školenie procesných inžinierov, rovnako ako aj simuláciu výrobných procesov pre našich zákazníkov – výrobcov autoplášťov.

VÝROBNÉ PRIESTORY
Moderná dielňa je vybavená najnovšími strojmi pre spracovanie CNC technológie, a skúsený montážny tím je neoddeliteľnou súčasťou realizácie úspešných projektov.

CENTRÁLA
KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

K výstavisku 107/13
911 01 Trenčín, SLOVENSKO

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na vašu správu!
Budeme sa snažiť splniť všetky vaše požiadavky.