Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

KONŠTRUKTA-TIRETECH

Servis & Podpora

Sme tu, aby sme vám pomohli

Aj keď sú naše zariadenia vysoko spoľahlivé, môžu sa však vyskytnúť neočakávané problémy. Vďaka vzdialenej podpore našich kolegov - expertov spoločnosti KONŠTRUKTA-TireTEch - máte istotu, že dostanete podporu vtedy, keď ju najviac potrebujete.

Kontrola stavu

Kontroly stavu vykonávané technikmi našej spoločnosti po určitom čase prevádzky zariadenia sú kľúčom k zaručeniu správnej rovnováhy medzi nákladnou nadmernou údržbou a rizikovými výrobnými stratami. Na údržbu vášho stroja nie je nikto lepší ako váš vlastný kvalitne vyškolený personál a na druhej strane servisní technici spoločnosti KONŠTRUKTA, ktorí kontrolujú stroje po celom svete v najrôznejších podmienkach a majú dlhoročné skúsenosti.

Preventívna údržba

Výpadky sú nákladné, najmä ak sú neplánované. Okrem toho plánovaná údržba zariadení pomôže zlepšiť ich životnosť a technický stav, aby sa predišlo neplánovaným údržbovým činnostiam. Zapojenie servisných technikov našej spoločnosti prinesie dodatočné znalosti o produkte, ktoré umožnia skontrolovať stav kritických dielov, čím sa zabezpečí, aby sa s týmito dielmi neriskovalo.

Opravná údržba

Uvedomujeme si, že nie je možné mať zručnosti alebo skúsenosti so všetkými možnými údržbárskymi úkonmi, najmä ak sa niektoré z nich vyskytujú raz za životnosť stroja. Servisní technici spoločnosti KONŠTRUKTA zbierajú znalosti o strojoch po celom svete, ktoré čelia najrôznejším situáciám, takže môžu byť užitočným doplnkom vášho tímu, aby čo najefektívnejšie vyriešili problémy.

Kalibračná služba

Vaše zariadenie značky KONŠTRUKTA je schopné vyrábať s vysokou presnosťou niekoľko desaťročí. Aby ste vždy naplno využívali potenciál svojho zariadenia, odporúčame pravidelne vykonávať kalibračné kontroly. Najmä v prípade nových zariadení, keď sa kalibrácia vykonáva po prvýkrát, podpora servisných technikov našej spoločnosti zabezpečí rýchlu, efektívnu a kvalitnú kalibráciu.

Kontakt

Sme tu, aby sme vám so všetkým pomohli
Servis

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na vašu správu!
Budeme sa snažiť splniť všetky vaše požiadavky.